Skip links

Naše technológie

Všetko pre úspešný plán a výsledok liečby

Softvér na simuláciu liečebného plánu

Spark Approver

Vizualizačný a plánovací softvér. Slúži na vytvorenie detailného liečebného postupu, jednotlivých pohybov zubov a ako podklad pre definitívne vyhotovenie dláh pre konkrétneho pacienta. Umožňuje virtuálnu simuláciu a vizualizáciu priebehu liečby pre potreby konzultácie.

Onyx Ceph

Diagnostický databázový softvér pre čeľustno-ortopedickú analýzu. Používa sa na digitálne spracovanie dát získaných počas vstupného vyšetrenia. Slúži aj na diagnostiku RTG snímok, digitálnych modelov chrupu, plánovanie chirurgických zákrokov a výrobu rôznych operačných šablón, ako aj samotných čeľustno-ortopedických aparátov.

Dohodnite si vstupnú konzultáciu.

Zvažujete liečbu strojčekom? Počas nezáväznej vstupnej konzultácie vám načrtneme možnosti liečby a v prípade záujmu si dohodneme ďalší postup.