Skip links

Naše certifikáty a diplomy

Uplatňujeme moderný prístup podložený odbornými kvalifikáciami.

Špecializácia v odbore ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA

2018

Zákony biomechaniky a estetiky v ortordontickej terapii

2018

Retinované zuby od A po Z

2011

Mechanika v ortodontickej liečbe dnes a zajtra - Sabo

2019

Mechanika v ortodontickej liečbe dnes a zajtra - Tina Sabo

2019

Práca so stomatologickými röntgenovými prístrojmi

2019

Advanced Training X ray Systems and Cerec

2010

Art of Modern Dentistry - 3M Health Care Academy

2016

Cannonova technika od A po Z

2010

Certificate of international membership

Certificate - Current surgical and prosthetic methods

2014

Certifikát Škola Williamsa

2005

Certifikát o účasti na seminári

2019

Certificate Face Meeting

2018

Diplom - CAD/CAM systems in dental laboratory

2009

Diplom - CAD/CAM systems in dentistry

2009

Diplom - Space managment

2009

Diploma - Space management in orthodontics

2008

Erweiterte Funktionen von OnyxCeph3

2012

Innovative concepts of modern anchorage

2010

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016

2016

Miniinvasime Microscopic preparation for veneers and overlays...

2017

Seminár z čeľustnej ortopédie

2016

SOS - Europan Orthodontic Society

2019

World federation of orthodontists

2022

Dohodnite si vstupnú konzultáciu.

Zvažujete liečbu strojčekom? Počas nezáväznej vstupnej konzultácie vám načrtneme možnosti liečby a v prípade záujmu si dohodneme ďalší postup.