Skip links

Dr. med. Dent. Marián Sabo

ČELUSTNÝ ORTOPÉD

Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu ťažkých čeľustno-ortopedických diagnóz u detí a dospelých (nezaložené trvalé zuby, retinované zuby a skeletálne odchýlky vyžadujúce súčinnosť s maxilofaciálnym chirurgom) pomocou fixných aparátov a miniskrutiek. Je vyhľadávaným špecialistom na interceptívnu liečbu v zmiešanom chrupe u detí od 8 rokov a tiež diagnostiku a liečbu porúch čeľustného kĺbu (TMK) u dospelých. Od roku 2017 pôsobí ako prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Popri praxi sa venuje vedeckej a publikačnej činnosti.

2009
ukončenie štúdia stomatológie

Medizinische Universität Wien

2010
začiatok súkromnej stomatologickej praxe

Emadent, Sereď

2013
špecializačný diplom z odboru čeľustná ortopédia

Katedra čeľustnej ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava

2013
začiatok súkromnej čeľustno-ortopedickej praxe

MEDISAF, Sereď

2013
externý lektor pre postgraduálne špecializačné štúdium

Katedra čeľustnej ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava

2019
založenie vlastnej čeľustno-ortopedickej praxe s manželkou MDDr. Tinou Sabo

SaboSmartOrto, Sereď

Členstvo v profesijných organizáciách: