Skip links

Deti a teenageri

Čeľustná ortopédia

Dôležité: Ak zubný lekár neodporučí konzultáciu u čeľustného ortopéda skôr, prvú návštevu by dieťa malo absolvovať vo veku 8-9 rokov. Liečbu detských pacientov do veku 18 rokov čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Preto nás v prípade akýchkoľvek pochybností o funkčnosti či estetike chrupu Vášho dieťaťa navštívte čo najskôr. Nepotrebujete na to odporúčanie ani výmenný lístok od zubného lekára.

Vstupná konzultácia

Snímateľné aparáty

Účinná a finančne nenáročná korekcia vývoja detského chrupu a už vzniknutých odchýlok.

O liečbe

Snímateľné aparáty sú vyberateľné čeľustno-ortopedické strojčeky, ktoré sú vhodné najmä pre mladšie deti so zmiešaným chrupom. Ak je liečba indikovaná včas, dokáže efektívne korigovať prirodzený vývoj zubov aj čeľustí a predchádzať tak vzniku závažnejších anomálií v neskoršom veku.

Snímateľný aparát môže byť aj súčasťou prvej fázy liečby (tzv. interceptívnej liečby) komplikovaných prípadov chybného postavenia zubov a čeľustí (predhryz, obrátený zhryz a skrížené zhryzy). Je riešením, ak u dieťaťa ešte vzhľadom na jeho vek nemôže byť indikovaný fixný aparát. Vyberateľné strojčeky sa tiež používajú po ukončení liečby fixným aparátom na udržanie dosiahnutého postavenia zubov, v takom prípade hovoríme o tzv. retenčných aparátoch.

V SaboSmartOrto pracujeme s rôznymi typmi snímateľných aparátov (expanzné platne, twinblock aparáty,  bionátory a aktivátory, aparáty Sander I. a Sander II.) na liečbu najrôznejších problémov, ktoré sa u detí môžu vyskytnúť. Konkrétny typ strojčeka pre vaše dieťa a potrebnú dĺžku liečby vám navrhneme na základe úvodnej konzultácie a vstupných vyšetrení.

Benefity liečby

Ako prebieha liečba

Po úvodnej konzultácii, počas ktorej zhodnotíme, či je liečba snímateľným strojčekom pre vaše dieťa vhodná, nasledujú vstupné vyšetrenia (RTG snímky, skenovanie zúbkov). Následne vypracujeme liečebný plán a po jeho odsúhlasení necháme zhotoviť  strojček. Výroba zvyčajne trvá 10 až 14 dní a pri odovzdaní vám vysvetlíme, ako treba strojček nosiť, aj ako sa oň starať. Postup liečby sledujeme pravidelnými kontrolami v približne 2- až 3- mesačných intervaloch a podľa potreby upravujeme liečebný plán. Aktívna liečba snímateľným aparátom trvá spravidla 9-12 mesiacov.

Liečba je z hľadiska komfortu a hygieny pre detského pacienta nenáročná. Dieťa vo veku 7 až 10 rokov ju zvládne bez väčších problémov. Rodičia by okrem dodržiavania správnych hygienických návykov a čistenia zubov mali dohliadať predovšetkým na to, aby dieťa nosilo strojček minimálne 16 hodín denne.

Otázky a odpovede

Liečba snímateľným aparátom je vhodná pre deti so zmiešaným chrupom. Vzhľadom na to, že výsledok významne závisí od spolupráce detského pacienta, nevyhnutnou súčasťou liečby je aj aktívna supervízia rodičov.

Liečba snímateľnými aparátmi je do veľkej miery závislá od spolupráce pacienta. Niektoré deti môžu byť z rôznych dôvodov neschopné dostatočne spolupracovať. Tu zohrávajú dôležitú úlohu rodičia. Správna motivácia, podpora a supervízia dieťaťa počas celej liečby je esenciálna pre dosiahnutie želaného výsledku.

Liečbu nie je možné začať v prípade, ak má dieťa rozsiahle zubné kazy alebo neošetrené zuby.

Kontraindikáciou  liečby je aj alergia na dentálne živice používané v aparátoch, ktorá sa však vyskytuje extrémne zriedkavo.

Náklady na liečbu snímateľným strojčekom sa u detí pohybujú v rozmedzí 250 až 550 eur. Liečbu do dovŕšenia veku 18 rokov čiastočne hradí zdravotná poisťovňa.

Dohodnite si vstupnú konzultáciu.

Zvažujete liečbu strojčekom? Počas nezáväznej vstupnej konzultácie vám načrtneme možnosti liečby a v prípade záujmu si dohodneme ďalší postup.