Skip links

MDDr. Tina Sabo

Čelustná ortopédka

Špecializuje sa na liečbu čeľustno-ortopedických odchýlok pomocou vysoko estetických fóliových aparátov, určených pre dospelých a teenagerov. Jej doménou sú najmodernejšie techniky liečby  a materiály, ktoré uspokoja aj požiadavky náročných klientov hľadajúcich maximálnu estetiku a komfort liečby. Svoje znalosti a prax si pravidelne rozširuje odbornými stážami u renomovaných zahraničných odborníkov.

2013
ukončenie štúdia v odbore zubné lekárstvo

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2013
začiatok stomatologickej praxe

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

2016
Odborná stáž

Oddelenie ortodoncie, Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL, Olomouc

2017
Odborná stáž

oddelenie ortodoncie, Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

2018
špecializačný diplom z odboru čeľustná ortopédia

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2018
začiatok súkromnej čeľustno-ortopedickej praxe

MEDISAF, Sereď

2019
založenie vlastnej čeľustno-ortopedickej praxe s manželom Dr. med. Dent. Mariánom Sabom

SaboSmartOrto, Sereď

MDDr. Martina Sabová CV