Skip links

Deti a teenageri

Čeľustná ortopédia

Dôležité: Ak zubný lekár neodporučí konzultáciu u čeľustného ortopéda skôr, prvú návštevu by dieťa malo absolvovať vo veku 8-9 rokov. Liečbu detských pacientov do veku 18 rokov čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Preto nás v prípade akýchkoľvek pochybností o funkčnosti či estetike chrupu Vášho dieťaťa navštívte čo najskôr. Nepotrebujete na to odporúčanie ani výmenný lístok od zubného lekára.

Vstupná konzultácia

Fixné aparáty

Zlatý štandard v čeľustnej ortopédii - plne kontrolované vyrovnanie zubov aj čeľustí.

O liečbe

Fixné ortodontické aparáty sú najrozšírenejšou metódou liečby v čeľustnej ortopédii. Sú vhodné na liečbu širokého spektra čeľustno-ortopedických anomálií, vrátane tých najzávažnejších, pri ktorých je potrebná následná chirurgická liečba.

Fixný strojček tvorí systém zámkov nalepených na zuboch ktoré sú spojené pomocou drôtov zabezpečujúcich želaný pohyb zubov. V priebehu liečby drôty obmieňame, rovnako tak meníme gumičky, ktorými sú zámky prichytené. Pri určitých diagnózach môžu byť súčasťou fixného aparátu aj ďalšie prvky (podnebné oblúky, pružinky, ligatúry a pod.).

Liečba fixným aparátom si na strane pacienta vyžaduje predovšetkým dôslednú ústnu hygienu. V prípade nedostatočného odstraňovania zubného povlaku môžu na viditeľných plôškach zubov dochádzať k odvápneniu skloviny, ktoré je nezvratné.

V SaboSmartOrto ponúkame pre deti a teenagerov dva typy zámkov – štandardné kovové alebo zlaté. Na výber máme tiež rôzne farby gumičiek, ktoré sú pre deti obľúbeným estetickým doplnkom strojčeka.

Benefity liečby

Ako prebieha liečba

Po úvodnej konzultácii, počas ktorej zhodnotíme, či je liečba fixným aparátom pre vaše dieťa vhodná, urobíme potrebné vstupné vyšetrenia (RTG a 3D CT snímky, zhotovenie digitálneho odtlačku). Na ich základe vypracujeme liečebný plán a po jeho odsúhlasení si dohodneme termín ďalšej návštevy, počas ktorej na zuby nasadíme strojček.

Liečba fixným aparátom trvá spravidla 18 – 24 mesiacov. Počas liečby  postupne obmieňame drôtiky a regulujeme intenzitu ich ťahu. Postup liečby sledujeme pravidelnými kontrolami v približne 6 – 8-týždňových intervaloch a podľa potreby upravujeme aparát.

Po ukončení aktívnej liečby nasleduje retenčná fáza, počas ktorej sa zuby v dosiahnutej pozícii stabilizujú pomocou retenčného aparátu.  Jeho typ aj dĺžka používania závisia od veku pacienta a typu odchýlky, ktorú sme liečbou korigovali.

Otázky a odpovede

Liečba fixným aparátom je vhodná pre deti a teenagerov so zmiešaným aj trvalým chrupom. Počas liečby je dôležitá precízna hygiena zubov a medzizubných priestorov, rovnako tak sa vyžaduje dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa konzumácie určitých druhov potravín. Najmä u mladších detí odporúčame aj aktívnu supervíziu rodičov (predovšetkým pri dodržiavaní zubnej hygieny).

Liečba nie je vhodná pre deti s nedostatočnou ústnou hygienou.

Liečbu je možné začať len v prípade, ak sú zuby ošetrené, bez kazov a ďasná bez zápalu.

Deti so závažnými celkovými diagnózami môžu vyžadovať individuálne posúdenie možnosti liečby príslušnými odborníkmi.

Náklady na liečbu fixným aparátom sa u detí pohybujú v rozmedzí 1 500 až 2 500 eur. Liečbu do dovŕšenia veku 18 rokov čiastočne hradí zdravotná poisťovňa.

Dohodnite si vstupnú konzultáciu.

Zvažujete liečbu strojčekom? Počas nezáväznej vstupnej konzultácie vám načrtneme možnosti liečby a v prípade záujmu si dohodneme ďalší postup.