Skip links

Deti a teenageri

Čeľustná ortopédia

Dôležité: Ak zubný lekár neodporučí konzultáciu u čeľustného ortopéda skôr, prvú návštevu by dieťa malo absolvovať vo veku 8-9 rokov. Liečbu detských pacientov do veku 18 rokov čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Preto nás v prípade akýchkoľvek pochybností o funkčnosti či estetike chrupu Vášho dieťaťa navštívte čo najskôr. Nepotrebujete na to odporúčanie ani výmenný lístok od zubného lekára.

Vstupná konzultácia

Dlahové aparáty

Neviditeľný a komfortný spôsob narovnania zubov pre teenagerov.

O liečbe

Dlahové aparáty, známe aj ako neviditeľný strojček, sú na mieru zhotovené sady dláh zo špeciálneho priehľadného plastu. V správne indikovaných prípadoch dokážu korigovať anomálie v postavení zubov a čeľustí rovnako účinne ako fixné aparáty.

Neviditeľný strojček je vhodný pre deti s trvalým chrupom, no odporúčame ho len v prípade, ak je dieťa schopné zodpovedne dodržiavať všetky zásady liečby. Okrem zubnej hygieny ide predovšetkým o denné nosenie dláh po dobu minimálne 22 hodín. Dôležité je tiež dodržiavať predpísané intervaly na výmenu dláh (spravidla každých 7 dní). Neviditeľný strojček odporúčame aj deťom, ktoré sa venujú kontaktným športom – v takomto prípade dlahy slúžia aj ako ochrana chrupu pre prípad zranenia.

V SaboSmartOrto používame vysokokvalitné dlahové aparáty svetového výrobcu, ktoré sú zárukou, že liečebný plán je plne pod našou kontrolou. V porovnaní s inými neviditeľnými strojčekmi sú ešte nenápadnejšie, komfortnejšie a menej náchylné na sfarbenie pigmentmi z jedál a nápojov.

Benefity liečby

Ako prebieha liečba

Po úvodnej konzultácii, počas ktorej zhodnotíme, či je liečba neviditeľným dlahovým aparátom pre vaše dieťa vhodná, nasledujú vstupné vyšetrenia (RTG a 3D CT snímky, zhotovenie digitálneho odtlačku). Na ich základe vypracujeme liečebný plán, ktorého súčasťou je aj vizualizácia priebehu a výsledku liečby. Po odsúhlasení liečeného plánu necháme vyrobiť  potrebné množstvo dláh. Ich výroba zvyčajne trvá 6 až 10 týždňov.

Rozhodujúcim faktorom úspechu liečby je správne používanie dláh. Dlahové aparáty je potrebné nosiť minimálne 22 hodín denne a v pravidelných intervaloch ich podľa pokynov lekára vymieňať za nové. Postup liečby sledujeme pravidelnými kontrolami v približne 2 – 3- mesačných intervaloch a podľa potreby upravujeme liečebný plán.

Liečba neviditeľným strojčekom trvá spravidla 12 – 24 mesiacov, je veľmi diskrétna a komfortná. Vzhľadom na to, že dlahy sú vyberateľné, detského pacienta neobmedzujú pri hygiene ani stravovaní. Nevyhnutnou súčasťou liečby je každodenná precízna večerná hygiena zubov a medzizubných priestorov.

Po ukončení aktívnej liečby nasleduje tzv. udržiavacia (retenčná) fáza, ktorej cieľom je stabilizovať a dlhodobo udržať dosiahnutý výsledok. Celková dĺžka retenčnej fázy závisí od veku pacienta a typu odchýlky, ktorú sme liečbou korigovali.

Otázky a odpovede

Neviditeľný strojček je vhodný pre deti a teenagerov s trvalým chrupom. Tento typ liečby odporúčame len pacientom so zodpovedným prístupom k noseniu dláh a starostlivosti o zuby. Dlahové aparáty sú tiež riešením pre deti, ktoré aktívne športujú a sú vystavené väčšiemu riziku úrazu.

Liečba snímateľnými aparátmi je do veľkej miery závislá od spolupráce pacienta. Niektoré deti môžu byť z rôznych dôvodov neschopné dostatočne spolupracovať. Tu zohrávajú dôležitú úlohu rodičia. Správna motivácia, podpora a supervízia dieťaťa počas celej liečby je esenciálna pre dosiahnutie želaného výsledku.

Liečbu nie je možné začať v prípade, ak má dieťa rozsiahle zubné kazy alebo neošetrené zuby.

Náklady na liečbu dlahovými aparátmi sa u detí pohybujú v rozmedzí 2 500 až 4 500 eur. Liečbu nehradí zdravotná poisťovňa.

Dohodnite si vstupnú konzultáciu.

Zvažujete liečbu strojčekom? Počas nezáväznej vstupnej konzultácie vám načrtneme možnosti liečby a v prípade záujmu si dohodneme ďalší postup.