Skip links

Naše technológie

Všetko pre úspešný plán a výsledok liečby

2D röntgen

Komplexná diagnostika pomocou moderných a bezpečných technológií.

Panoramatické OPG snímky

Prehľadová  panaromatická röntgenová snímka predstavuje základ každého čeľustno-ortopedického vyšetrenia a následného liečebného plánu. V našich ambulanciách používame RTG prístroj Orthophos SL 3D od spoločnosti Dentsply Sirona, ktorý je zárukou absolútnej bezpečnosti vyšetrenia pri použití minimálnej dávky žiarenia.

Intraorálne snímky

Intraorálne snímkovanie slúži na precízne zobrazenie štruktúr jednotlivých zubov.  Minimálna dávka ožiarenia je zabezpečená najmodernejšou technológiou, ktorou disponujú intraorálne RTGprístroje Heliodent Plus spolu so senzormi Xios XG  Supreme od spoločnosti Dentsply Sirona.

RTG ruky a zápästia

U detí a teenagerov je pre načasovanie začiatku liečby strojčekom dôležité presne určiť rastovú fázu pacienta, preto v takýchto prípadoch vyhotovujeme aj RTG ruky a zápästia. Liečbu tak efektívne nastavíme na základe analýzy malých kostičiek zápästia, dlane a prstov pacienta. 

Dohodnite si vstupnú konzultáciu.

Zvažujete liečbu strojčekom? Počas nezáväznej vstupnej konzultácie vám načrtneme možnosti liečby a v prípade záujmu si dohodneme ďalší postup.